ผู้บังคับบัญชาในอดีต

พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ

29 ก.ย.60 - 1 ก.ย.61