แผนที่ ติดต่อ กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3

ที่อยู่ : อาคาร 10 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพ 10330